Chcete zaujať pozornosť a získať nových zákazníkov, návštevníkov alebo používateľov? Ponúknite vašim klientom a zákazníkom niečo zadarmo!

využite zadarmo prezentačný priestor pre poskytovateľov

ČO ZÍSKATE?

1

Stanete sa dobre známymi

2

Prilákate zákazníkov a klientov

3

Odmeníte zákazníkov niečím extra

Freetify.com je platforma určená na identifikáciu a využívanie vecí, služieb alebo komerčných výhod, ktoré sú klientom, zákazníkom alebo návštevníkom poskytované úplne zadarmo alebo ako bezplatný bonus.

Freetify.com pomáha ľuďom identifikovať a využívať výhody a bonusy dostupné zadarmo v rôznych životných situáciách, napr. v maloobchode, službách, zdraví, kultúre, mobilite, vzdelávaní, cestovaní aj vo verejných službách.

Freetify.com je užitočnou platformou pre obchodníkov a poskytovateľov služieb pre podporu ich výrobkov a služieb a zároveň je efektívnym nástrojom na oslovenie nových a odmeňovanie existujúcich zákazníkov.

Platforma slúži aj komunitám, obciam, charitatívnym organizáciám a ďalším, ktorí poskytujú výhody neziskovým spôsobom.

Môžete pridať bezplatné výhody na Freetify.com už teraz, alebo nás kontaktujte s vašimi otázkami a podnetmi na freetify@freetify.com

to top